Douane formaliteiten

De douaneformaliteiten van Kroatië voldoen aan de standaarden van de landen van de Europese Unie. Er geldt geen visumplicht voor Kroatië voor de Nederlandse burger die korter dan 3 maanden in Kroatië verblijft.

Bij een verblijf van meer dan 24 uur dient u zich bij de politie te (laten) registreren (bij verblijf in een hotel of op een camping gebeurt dit door middel van registratie bij de receptie).

Hoe te reizen?
Nederlandse staatsburgers kunnen zowel met een geldig Nederlands paspoort als met een geldige Nederlandse identiteitskaart naar Kroatië reizen. Indien men in het bezit is van een geldig Nederlands paspoort, wordt aangeraden daarmee te reizen. Overigens wordt er nadrukkelijk op gewezen dat de oostelijke buurlanden van Kroatië de identiteitskaart niet erkennen. Het is dus niet mogelijk om met uitsluitend een identiteitskaart over land naar bijv. Turkije te reizen.

Invoer betaalmiddelen

 • Binnen- en buitenlandse betaalmiddelen mogen vanuit een EU-land vrij worden ingevoerd.
 • Binnen- en buitenlandse betaalmiddelen mogen vanuit een niet EU-land vrij worden ingevoerd tot het equivalent van € 10.000 (inclusief cheques en bankwissels).
 • Bedragen boven het equivalent van € 10.000 moeten worden aangegeven.

Uitvoer betaalmiddelen

 • Binnen- en buitenlandse betaalmiddelen mogen naar een EU-land vrij worden uitgevoerd.
 • Binnen- en buitenlandse betaalmiddelen mogen naar een niet EU-land vrij worden uitgevoerd tot een equivalent van € 10.000 (inclusief cheques en bankwissels).
 • Bedragen boven het equivalent van € 10.000 moeten worden aangegeven.

Invoer tabak vanuit een EU-land
De volgende richtlijn geldt per personen vanaf 17 jaar en ouder:

 • 800 sigaretten en
 • 400 cigarillo's (max 3 gram per stuk) en
 • 200 sigaren en
 • 1 kg tabak.

Invoer tabak vanuit een niet EU-land
De volgende richtlijn geldt per personen vanaf 17 jaar en ouder:

 • 200 sigaretten of
 • 50 sigaren of
 • 100 cigarillo's (max 3 gram per stuk) of
 • 250 gram tabak of
 • Een proportionele verdeling van bovenstaande producten.

Invoer alcohol vanuit een EU-land
De volgende richtlijn geldt per persoon van 17 jaar en ouder:

 • 10 liter drank met een alcoholgehalte van meer dan 22% en
 • 20 liter drank met een alcoholgehalte van maximaal 22% en
 • 90 liter wijn (waarvan maximaal 60 liter mousserende wijn) en
 • 110 liter bier.

Invoer alcohol vanuit een niet EU-land
De volgende richtlijn geldt per persoon van 17 jaar en ouder:

 • 1 liter drank met een alcoholgehalte van meer dan 22% of
 • 2 liter drank met een alcoholgehalte van maximaal 22%
  Met daarnaast:
 • 4 liter niet-mousserende wijn en
 • 16 liter bier.

Bron: ANWB  
Voor de laatste informatie zie www.anwb.nl/vakantie/kroatie/informatie/douane en kijk voor de laatste gegevens ook bij deze website.

Waardevolle professionele en technische apparatuur dient aan de grens te worden aangegeven.

Belastingteruggave aan buitenlandse staatsburgers voor goederen die meer hebben gekost dan 500 kuna en vermeld worden op het formulier Porezni èek (Tax cheque) bij verlating van het land. 

Visumplicht
Er geldt geen visumplicht voor Kroatië voor de Nederlandse burger die korter dan 3 maanden in Kroatië verblijft.

Bij een verblijf van meer dan 24 uur dient u zich bij de politie te (laten) registreren (bij verblijf in een hotel of op een camping gebeurt dit door middel van registratie bij de receptie). Indien dit niet gebeurt, kunt u veroordeeld worden tot een boete, inclusief uitzetting uit Kroatië, en het verbod voor een bepaalde periode terug te komen.

Nederlandse staatsburgers
Nederlandse staatsburgers kunnen zowel met een geldig Nederlands paspoort als met een geldige Nederlandse identiteitskaart naar Kroatië reizen. Indien men in het bezit is van een geldig Nederlands paspoort, wordt aangeraden daarmee te reizen.

Overigens wordt er nadrukkelijk op gewezen dat de oostelijke buurlanden van Kroatië de identiteitskaart niet erkennen. Het is dus niet mogelijk om met uitsluitend een identiteitskaart over land naar bijv. Turkije te reizen.

In alle andere gevallen dient u in het bezit te zijn van een overeenstemmende vergunning of visum.

Aanvraag bij de Ambassade
Indien u voor verblijf in Kroatië in het bezit dient te zijn van een visum dan kunt u deze aanvragen bij de Ambassade of het Consulaat van de Republiek Kroatië, corresponderend met uw vaste woon-en verblijfplaats.

De adressen van Kroatische ambassades en consulaten worden vermeld op de pagina Ambassades en Consulaten.

Let op!
Met een identiteitskaart kunt u zich identificeren en reizen binnen een aantal Europese landen. Een identiteitskaart is vijf jaar geldig.

Op een identiteitskaart kunnen echter geen kinderen worden bijgeschreven. Een identiteitskaart kunt u uitsluitend aanvragen bij de gemeente waar u woonachtig bent en bij een beperkt aantal Nederlandsevertegenwoordigingen in Europa

Persoonlijk verschijnen
Het is niet mogelijk paspoorten of identiteitskaarten schriftelijk aan te vragen. De wet schrijft voor dat men bij een aanvraag voor een reisdocument persoonlijk moet verschijnen. Dit geldt ook voor kinderen voor wie een eigen paspoort of identiteitsbewijs wordt aangevraagd.
Vergeet niet om ook pasfoto's van de kinderen mee te nemen.

Kinderen bijschrijven
Kinderen van elke leeftijd moeten een eigen paspoort of identiteitskaart hebben. Kinderen kunnen dus niet meer worden bijgeschreven in het paspoort van de ouders. Voor aanvraag van een eigen paspoort of identiteitskaart dient ook het kind persoonlijk te verschijnen.

Kinderen tot achttien jaar die een paspoort willen aanvragen, hebben toestemming nodig van beide ouders (of degene die het gezag over het kind heeft). Hetzelfde geldt voor kinderen tot twaalf jaar die een identiteitskaart willen aanvragen.

Voor de laatste informatie zie: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/reisadviezen/inhoud/kroatie
en zie ook: https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/kroatie/reizen/reisadvies