Zuideuropese Gemeenschappen

Onder Zuideuropese gemeenschappen worden verstaan de gemeenschappen van personen uit Bosnië-Herzegovina, Griekenland, Italië, Kaapverdië, Kroatië, Macedonië, Portugal, Servië-Montenegro, Slovenië en Spanje en hun nakomelingen. In totaal gaat het om ongeveer 190.000 personen.

Algemeen
De term Zuid-Europeanen is in het verleden op pragmatische gronden tot stand gekomen en is geen afbakening van de Zuideuropese nationaliteiten. Personen uit Bosnië-Herzegovina, Griekenland, Italië, Kaapverdië, Kroatië, Macedonië, Portugal, Servië-Montenegro, Slovenië en Spanje en hun nakomelingen zijn ingelijfd in het containerbegrip Zuid-Europeanen.

De mate van emancipatie, participatie en integratie in de Nederlandse samenleving verschilt per nationaliteitsgroep. Er zijn ook verschillen in cultuur, organisatie en rechtspositie van de verschillende groepen.

Koloniale banden
De Kaapverdianen zijn geen Zuid-Europeanen, maar zijn op grond van hun koloniale banden met Portugal ondergebracht bij de Zuid-Europeanen. Na het uiteenvallen in 1991 van de Federale Socialistische Republiek Joegoslavië zijn Slovenië, Kroatië, Macedonië, Bosnië-Herzegovina en Servië-Montenegro zelfstandige republieken.

Binnen de term Zuid-Europeanen zijn drie doelgroepclusters te onderscheiden: personen en hun nakomelingen uit Griekenland, Italië, Spanje en Portugal (EU-landen), uit Kaapverdië, én uit Slovenië (EU-lidstaat sinds 1 mei 2004), Kroatië, Bosnië-Herzegovina, Servië-Montenegro en Macedonië (voormalig Joegoslavië).