Activiteiten tijdens verhuur - Jurešić

Bouwactiviteiten, geluidshinder en eventuele milieuproblemen
Het kan incidenteel voorkomen, dat in de directe omgeving van het appartement en de kamers onverwacht bouwwerkzaamheden plaatsvinden.

Wij kunnen hiervoor geen verantwoordelijkheid aanvaarden. Hetzelfde geldt voor geluidsoverlast door (klein)kinderen van de bewoners, van de buren, of kinderen van vakantiegangers die hier hebben gereserveerd, kerkklokken of landbouwwerktuigen.

Wij kunnen u ook niet beschermen tegen milieuproblemen in uw vakantiestreek (bijv. vervuiling zeewater) en adviseren u eventuele publicaties hierover in de media te volgen.