Geschiedenis KRK

De geschiedenis van KRK gaat terug tot in de prehistorie. Vele volkeren hebben hun sporen hier achtergelaten, waarvan nu nog vele overblijfselen te zien zijn. De grootste verzameling ervan is te zien in de hoofdstad KRK, beschut gelegen in een baai aan de westkant van het mooie eiland.

Bezienswaardigheid is hier vooral de oude stadskern, met de talrijke 15e eeuwse torens, de oude Patriciërshuizen en de prachtige basiliek. Wandelend door de kronkelige, met keien en natuursteen geplaveide straatjes en langs de 12e eeuwse stadswallen waant u zich terug in de middeleeuwen.

De Romeinen
De Romeinen bewoonden het eiland al in de eerste eeuw voor het begin van onze jaartelling op de plek waar de stad Krk zich nu bevindt en noemden het Curicum. Van een andere nederzetting, Fulfinum, kunt u de overblijfselen nog bezichtigen nabij Omisalj. Tot omstreeks het jaar 1000 behoorde het eiland tot het Byzantijnse rijk, daarna kwam het aan Venetië.

Na 1797, met een korte onderbreking gedurende de Franse tijd, tot aan 1918 werd het Oostenrijks bezit. Tot 1920 bleven Italiaanse legereenheden het eiland besturen en pas in 1920 werd het onderdeel van het SHS-rijk (Servisch-Kroatisch-Sloveens), waarna de geschiedenis van Krk parallel loopt met die van Kroatië.

Achtergebleven gebied
De centrale regering behandelde het eiland min of meer als een achtergebleven gebied hetgeen onder andere op te maken valt uit het feit dat het eiland pas in 1960 op het elektriciteitsnet werd aangesloten.

De gelijknamige stad is vanuit administratief en toeristisch oogpunt de belangrijkste plaats op het eiland. Er zijn echter nog wel een paar plaatsen waar u later met plezier aan terug zult denken.

Het eiland Krk heeft een speciale betekenis voor Kroatie. Krk was eeuwenlang het centrum van Croatische literatuur en de Croatische taal. Het Baska Tablet, een van de oudste Kroatische handschriften is er een bewijs van.

Er zijn beroemde toeristencentra: Malinska met vele historische monumenten uit de Griekse en Romeinse tijd, Punat met de grootste jachthaven van de Adriatische Zee en Vrbnik gelegen op een 50 meter hoge klif. Baska is eveneens een belangrijke toeristenplaats.

De (kleine) toeristische plaatsen, vaak met een jachthaventje, liggen verspreid langs de kust. Krk biedt enorm veel historische bezienswaardigheden. Zo vind je mozaieken van Romeinse thermen en Croatische kerkjes en schilderijen van Venetiaanse meesters.

Het eiland Krk is zeer geliefd bij de Nederlandse toerist. 

Verbonden met het vasteland
Verbonden met het vasteland door de Krcki Most (de vroegere Titobrug) die steun vind op het kleine rotseiland Sint Marko, bereikt u Krk zonder enige moeite, zij het dat u voor het gebruik van de brug tol moet betalen. De 60 meter hoge bogen van de brug met twee overspanningen van 250 en 390 meter, zijn van verre zichtbaar.

De totale lengte van de brug bedraagt 1430 meter en was daarmee bij de bouw in 1980, de langste overspanning uit één stuk ter wereld. Voor de pijlers werd bijna 21.000 m3 beton gebruikt. De brug heeft een breedte van 7.5 meter en er is een apparte baan voor fietsers en voetgangers. Het landschap van het eiland is buitengewoon afwisselend. Sommige stukken zijn steenachtig, kaal en dor, op andere plaatsen staan dichte bossen.

Het eiland is glooiend met als hoogste punt in het uiterste oosten de 568 meter hoge top van de Obzova. Op sommige plaatsen stijgen rotsen loodrecht uit zee op, elders zijn fraaie (kiezel)stranden. De plaats Krk, zetel van het eilandbestuur is bijna mondain te noemen, als u gaat zoeken vindt u verschillende dorpen die nauwelijks van het bestaan van toerisme af lijken te weten. Het eiland is zeer geliefd bij vakantiegangers, het biedt dan ook alles wat de toerist wil.

(tekst uit: wereldwijzer Kroatië van Paul de Waard)

Het toerisme is erop geconcentreerd en het eilandbestuur is er gevestigd. De Romeinen bepaalde ooit de plaats waar de stad werd gebouwd. Waarschijnlijk was dit het werk van aangespoelde schipbreukelingen. In het jaar 49 v.Chr. vond voor het eiland een zeeslag plaats tussen de 'marine' van Caesar en die van pompejus waarbij het nogal heftig toeging. Ze noemden de plaats Curicum, waaruit omstreeks 400 het bisdom Krk ontstond.

Op de ruïnes van Romeinse thermen werd door de eerste christenen een basiliek gebouwd waaruit later weer de Sint Marijakathedraal ontstond. Dat gebeurde na een restauratie in de 12e eeuw en uitbreidingen in de 15e en 16e eeuw. Bij die laatste uitbreiding ontstond ook de klokkentoren, maar deze werd pas 250 jaar later voltooid. De kapel in het linkerschip van de kathedraal werd gebouwd in opdracht van de vorstelijke familie Frankopan, die eeuwenlang op het eiland woonde en waarvan enkele telgen in de kathedraal begraven zijn.

Ook de bischoppen van Krk vonden er hun laatste rustplaats. Naast de kathedraal staat de Sint Kirin, waarin u de oudste wandschilderingen van het eiland vindt. De kerk doet een beetje vreemd aan als u op de bouwstijl let. Dat komt omdat een gedeelte van de kerk ooit werd opgeofferd aan de aanleg van de straat. Het centrale plein is vanaf de godshuizen gemakkelijk te vinden, u volgt de winkelstraat. Al wandelend merkt u waarom Krk het middelpunt is van het toerisme op het eiland.

Bron: wereldwijzer Kroatië van Paul de Waard

Geschiedenis en Cultuur

Er zijn veel vestingssteden in Kroatië. Ja, zelfs buitenverblijven en soms ook kerken werden gebouwd als vesting.
Hoe vaak men ook beweerd dat de geschiedenis van een volk niet (alleen) door oorlogen wordt uitgemaakt, blijkt dat het historisch lot van alle mooie landen juist oorlog is.

Veroveraars vochten altijd al om juist die landen, droegen alle have en goed weg... en onderdrukten de cultuur van de geknechte volken. Toch overleeft de cultuur van een volk met dat volk en wordt die aan gasten en vrienden als geschenk aangeboden.
Ook de Kroaten hebben, ondanks alle oorlogen, sedert de Hunnen en Tartaren, Franken, Venetianen, Turken en Serviërs hun schoonheid grotendeels weten te bewaren, een schoonheid die getuigt van een rijke cultuur en een lange geschiedenis.

Vanaf de eerste bronvermelding van de Kroaten in dit gebied gedurende de zevende eeuw en de vele sporen en documenten over de oude Kroatische vorsten en koningen in de negende eeuw en later, via de preromaanse plutea - de eerste monumenten met het gebeitelde glagolitisch schrift (1100), tot de waardevolle collecties in verluchte glagolitische handschriften, die voornamelijk in de 17de eeuw ontstonden.

Hoewel de preromaanse periode (vooral in de bouwkunst), vanwege haar uitgesproken kunstzinnige zelfstandigheid, voor ons het belangrijkste is, hebben wij ons in navolging van de Europese bouwstijlen verder ontwikkeld. Nog dertig jaar na Guttenbergs uitvinding werd in Kosinje onze eerste drukkerij opgericht en het oudste Europese openbare theater bevindt zich op Hvar.

Dankzij het overheersende katholisisme hebben we een zeer rijke latijnse letterkunde (het latijn was overigens tot de 19de eeuw de voertaal van de Kroatische standenvergadering - Sabor). Zeer veek Kroatische letterkundigen, musici, kunstschilders, beeldhouwers en bouwmeesters hebben de wereldcultuur aan zich verplicht, en onze wijsgeren, wetenschappers en uitvinders hebben vanaf de Middeleeuwen en de Renaissance tot vandaag veel bladzijdes van het erfgoed van de wereld volgeschreven.

Bron: Toeristisch verkeersbureau Kroatië.

Eiland van monumenten

KRK is het eiland van monumenten, de natuur en van de cultuur. Het rustige eilandleven karakteriseert de haven, terwijl er 's-avonds een gezellige bedrijvigheid heerst langs de havens, de restaurants, en in de bistro's.

Het Baska Tablet
Ongeveer 1 km van Baska ligt Jurandvor met de 12de-eeuwse Luciakerk. Daarin bevindt zich de beroemde Steen van Baska (Bacanska Ploca), het oudste geschrift in de Kroatische taal.

De tekst maakt gewag van de schenking van een stuk land door de Kroatische koning Zvonimir aan de abt Drziha.

Ook wordt verteld hoe een abt en negen kloosterlingen de kerk bouwden. Het origineel, dat in 1851 werd ontdekt, bevindt zich in Zagreb: een afgietsel heeft men op de oorspronkelijke plaats achtergelaten. Het Baska Tablet is geschreven in het Glagolitische schrift.