Kroatië lid van de EU

Sinds 1 juli 2013 hoort Kroatië bij de Europese Unie (EU), wat betekent dat de EU-regels over de sociale zekerheid nu dus ook voor Kroatië gelden. Als u aan de volgende voorwaarden voldoet, wordt mogelijk uw AOW-pensioen hoger:

  • U bent 65 jaar geworden vóór 1 januari 2007.

  • U of uw (toenmalige) huwelijkspartner heeft in Kroatië én in Nederland gewoond of gewerkt.

  • U of uw (toenmalige) huwelijkspartner heeft al vóór 1 januari 1957 in Nederland gewoond en gewerkt.

  • U woont nu in Nederland of een ander EU-land.
     

Voldoet u aan alle voorwaarden?
Neem dan contact met de SVB op, zodat zij kunnen nagaan of u in aanmerking komt voor een hoger AOW-pensioen.

Bron: SVB